Music

Ballet music

VERONIKA (1991) - balet
VERONIKA - ballet
trajanje / duration: 50'
prva izvedba - first performance:
12.10.1991 - Celje
Plesni forum Celje
Koreografija / Choreography: Gordana Stefanovič - Erjavec
Celjski godalni orkester / Celje string orchestra
Dirigent / Conductor: Nenad Firšt
Rokopis / Manuscript

Find me on Facebook