Music

Chamber music

ARIJA in SCHERZO (1982) za violino in violončelo
ARIA and SCHERZO for violin and cello
trajanje / duration: 5'
prva izvedba - first performance: Julij 1983 - Grožnjan
Nenad Firšt, violina / violin
Nikola Ružević, violončelo / cello
Rokopis / Manuscript

II. GODALNI KVARTET (1982)
2nd STRING QUARTET
trajanje / duration: 12'
prva izvedba - first performance: 27.04.1984 - Zagreb
Gudački kvartet MOZ / MOZ String quartet
Nenad Firšt, violina / violin
Nela Grbin, violina / violin
Nebojša Ilić, viola / viola
Željka Karabin, violončelo / cello
Rokopis / Manuscript

NOKTURNO (1983) za flavto, klarinet, violino, violo in violončelo
NOCTURNO for flute, clarinet, violin, viola and cello
trajanje / duration: 8'
prva izvedba - first performance: 08.11.1983 - Zagreb
Adrijana Prebježić, flavta / flute
Radovan Cavallin, klarinet / clarinet
Nela Grbin, violina / violin
Nebojša Ilić, viola / viola
Željka Karabin, violončelo / cello
Rokopis / Manuscript

SONG I (1983) za violino in klavir
SONG I for violin and piano
trajanje / duration: 6'
prva izvedba - first performance: 10.06.1983 - Zagreb
Nenad Firšt, violina / violin
Vedran Vojvodić, klavir / piano
Rokopis / Manuscript

SONG II (1983) za violončelo in klavir
SONG II for cello and piano
trajanje / duration: 8'
prva izvedba - first performance:28.01.1985 - Ljubljana
Andrej Petrač, violončelo / cello
Marko Letonja, klavir / piano
rokopis / manuscript

PASSIONATO (1986) za klavirski trio
PASSIONATO for piano trio
trajanje / duration: 8'
prva izvedba - first performance: 02.12.1986 - Ljubljana
Brina Zupančič - Rogelj, klavir / piano
Marko Zupan, violina / violin
Igor Švarc, violončelo / cello
Rokopis / Manuscript

LAMENTO (1986) za violino in klavir
LAMENTO for violin and piano
trajanje / duration: 4'
prva izvedba - first performance: 16.06.1986 - Ljubljana
Nenad Firšt, violina / violin
Robert Mracsek, klavir / piano
rokopis / manuscript

SCHERZINO (1987) za violino in klavir
SCHERZINO for violin and piano
trajanje / duration: 3'
prva izvedba - first performance: 10.06.1987 - Ljubljana
Nenad Firšt, violina / violin
Alenka Šček - Lorenz, klavir / piano
Rokopis / Manuscript

III. GODALNI KVARTET (1988)
3rd STRING QUARTET

trajanje / duration: 15'
prva izvedba - first performance: 02.06.1988 - Ljubljana
Gudački kvartet "Sebastian" / "Sebastian" String Quartet
Andjelko Krpan, violina / violin
Nenad Firšt, violina / violin
Nebojša Ilić, viola / viola
Vedran Vojvodić, violončelo / cello
Ed. DSS 1461

LOVE SONG (1988) za dve violi
LOVE SONG for two violas
trajanje / duration: 6'
prva izvedba - first performance: 19.06.1989 - Ljubljana
Sonja Vukovič, viola / viola
Nebojša Ilić, viola / viola
Rokopis / Manuscript

SYMPOSION (1990) za klarinet, violino, violončelo in klavir
SYMPOSION for clarinet, violin, cello and piano
trajanje / duration: 7'
prva izvedba - first performance: 05.03.1990 - Ljubljana
Jure Jenko, klarinet / clarinet
Volodja Balžalorsky, violina / violin
Andrej Petrač, violončelo / cello
Bojan Gorišek, klavir / piano
Rokopis / Manuscript

BOOM (1990) za violončelo in klavir
BOOM for cello and piano
trajanje / duration: 10'
prva izvedba - first performance: 12.11.1990 - Ljubljana
Andrej Petrač, violončelo / cello
Tomaž Petrač, klavir / piano
Rokopis / Manuscript

SSSSS (1991) - variacije za violo in kontrabas
SSSSS - variations for viola and double bass
trajanje / duration: 12'
prva izvedba - first performance: 12.02.1991 - Celje
Aleksandar Milošev, viola / viola
Zoran Marković, kontrabas / double bass
Ed. DSS 1304

SONG III (1991) za klavir in godalni kvartet
SONG III for piano and string quartet
trajanje / duration: 6'
prva izvedba - first performance: 25.03.1991 - Ljubljana
Bojan Gorišek, klavir / piano
Gudački kvartet "Sebastian" / "Sebastian" String Quartet
Andjelko Krpan, violina / violin
Nenad Firšt, violina / violin
Nebojša Ilić, viola / viola
Igor Švarc, violončelo / cello
Rokopis / Manuscript

DUEL (1991) za violončelo in klavir
DUEL for cello and piano
trajanje / duration: 12'
prva izvedba - first performance: 02.04.1991 - Ljubljana
Andrej Petrač, violončelo / cello
Tomaž Petrač, klavir / piano
Rokopis / Manuscript

RAGTIME (1992) za violino in klavir
RAGTIME for violin and piano
trajanje / duration: 4'
prva izvedba - first performance: 25.03.1992 - Celje
Danijela Djordjević, violina / violin
Lidija Maletić, klavir / piano
Rokopis / Manuscript

ATEH (1993) za flavto in kontrabas
ATEH for flute and double bass
trajanje / duration: 16'
prva izvedba - first performance: 06.07.1993 - Celje
Nataša Paklar - Marković, flavta / flute
Zoran Marković, kontrabas / double bass
Ed. DSS 1388

BI (1993) za dve violini
BI for two violins
trajanje / duration: 10'
prva izvedba - first performance: 12.01.1994 - Škofja Loka
Vera Belič, violina / violin
Črtomir Šiškovič, violina / violin
Pizzicato Verlag Helvetia PVH 1029 

ZVEZDA. GLEDAŠ JO, VEČNO. (1994) za oboo, klarinet, violino, violo in kontrabas
A STAR. YOU WATCH IT, ETERNALLY. for oboe, clarinet, violin, viola and double bass
trajanje / duration: 12'
prva izvedba - first performance: 12.11.1994 - Škofja Loka
Matej Šarc, oboa / oboe
Jure Jenko, klarinet / clarinet
Tomaž Lorenz, violina / violin
Svava Bernhardsdottir, viola / viola
Zoran Marković, kontrabas / double bass
Ed. DSS 1422

O MEJAH, KI SO OSTALE (1996) za violino in klavir
ABOUT REMAINING BORDERS for violin and piano
trajanje / duration: 8'
prva izvedba - first performance: 23.04.1996 - Ljubljana
Volodja Balžalorsky, violina / violin
Hinko Haas, klavir / piano
Ed. DSS 1437

OB ENAJSTIH (1997) za violončelo in klavir
AT ELEVEN for cello and piano
trajanje / duration: 6'
prva izvedba - first performance: 11.06.1997 - Ljubljana
Andrej Petrač, violončelo / cello
Tomaž Petrač, klavir / piano
Ed. DSS 1510

GLASBA DIVJIH BAB (1997) za mousteriensko piščal, klarinet in fagot
THE MUSIC OF RAGEFUL HAGS for bone flute, clarinet and basoon
trajanje / duration: 10'
prva izvedba - first performance: 13.10.1997 - Ljubljana
Drago Kunej, mousterienska piščal /
Jože Kotar, klarinet / clarinet
Zoran Mitev, fagot / bassoon
Rokopis / Manuscript

JULIJA NA OBALI (1998) za violončelo in klavir
JULY ON THE COAST for cello and piano
trajanje / duration: 8'
prva izvedba - first performance: 15.07.1998 - Koper
Jaka Stadler, violončelo / cello
Alenka Šček - Lorenz, klavir / piano
Rokopis / Manuscript

PIHALNI KVINTET (1999)
WOODWIND QUINTET
trajanje / duration: 10'
prva izvedba - first performance: 14.04.1999 - Ljubljana
Pihalni kvintet Ariart / Ariart woodwind quintet
Matej Zupan, flavta / flute
Maja Kojc, oboa / oboe
Jože Kotar, klarinet / clarinet
Damir Huljev, fagot / bassoon
Boštjan Lipovšek, rog / horn
Pizzicato Verlag Helvetia PVH 1032

DNEVNIK (2000) za klarinet in klavir
DIARY for clarinet and piano
trajanje / duration: 14'
prva izvedba - first performance: 28.11.2000 - Koper
Dušan Sodja, klarinet / clarinet
Tatjana Kaučič, klavir / piano
Ed. DSS 1500

TRES FACIUNT COLLEGIUM (2001) za klarinet, violo in klavir
TRES FACIUNT COLLEGIUM for clarinet, viola and piano
trajanje / duration: 10'
prva izvedba - first performance: 28.05.2001 - Ljubljana
Trio Egmont
Milko Pravdić, klarinet / clarinet
Milan Čunko, viola / viola
Đorđe Stanetti, klavir / piano
Ed. DSS 1657

TRIVIUM (2001) za violino, fagot (violončelo) in klavir
TRIVIUM for violin, bassoon (cello) and piano
trajanje / duration: 15'
prva izvedba - first performance: 12.02.2002 - Zagreb
Trio Syringa
Jernej Brence, violina / violin
Tomaž Sever, violončelo / cello
Hinko Haas, klavir / piano
Pizzicato Verlag Helvetia PVH 1219

CAPRICCIO ZA TANJO (2002) za violino in klavir
CAPRICCIO FOR TANJA for violin and piano
trajanje / duration: 5'
prva izvedba - first performance: 29.03.2002 - Radeče
Tanja Sonc, violina / violin
Božena Hrup, klavir / piano
Pizzicato Verlag Helvetia PVH 1217

NE-ZVOKI V GOZDU PREPLETENIH CEST (2002) za flavto, klarinet in kontrabas
NON-SOUNDS OF ROADS INTERWOVEN IN THE WOODS for flute, clarinet and double bass
trajanje / duration: 10'
prva izvedba - first performance: 05.10.2002 - Radenci
Trio EMPIEM
Nataša Paklar-Marković, flavta / flute
Mauro Pedron, klarinet / clarinet
Zoran Marković, kontrabas / double bass
Ed. DSS 1705

WINCE MUSIC (2003) a violino in violončelo
WINCE MUSIC
for violin and cello
trajanje / duration: 10'
prva izvedba - first performance: 07.02.2004 - Wien
Jernej Brence, violina / violin
Wolfgang Panhofer, violončelo / cello
Sloway Music Editions 0050

DNEVI LETA (2003) za flavto in altovski saksofon
DAYS OF THE YEAR for flute and saxophone alto
trajanje / duration: 12'
prva izvedba - first performance: 26.10.2004 - Beograd
Liza Hawlina, flavta / flute
Dejan Prešiček, saksofon / saxophone
Sloway Music Editions 0017

MOMENTI (2004) za dva pikola
MOMENTS for two piccolos
trajanje / duration: 8'
prva izvedba - first performance: 25.04.2005 - Ljubljana
Nataša Paklar Marković, pikolo / piccolo
Matej Zupan, pikolo / piccolo
Sloway Music Editions 0071

GLASBA DIVJIH BAB II (2005) za mousteriensko piščal / flavto, klarinet in fagot
THE MUSIC OF RAGEFUL HAGS II for bone flute / flute, clarinet and basoon
trajanje / duration: 11'
prva izvedba - first performance: 02.04.2005 - Skopje
Matej Grahek, mousterienska piščal, flavta / bone flute, flute
Jože Kotar, klarinet / clarinet
Zoran Mitev, fagot / bassoon
rokopis / manuscript

UJETI V ČAS... (2005) za violino, violo da gamba in čebmalo
CAUGHT IN TIME... for violin, viola da gamba and harpsichord
trajanje / duration: 10'
prva izvedba - first performance: 22.08.2005 - Radovljica
Musica Cubicularis
Katharina Heutjer, violina / violin
Domen Marinčič, viola da gamba
Tomaž Sevšek, čembalo / harpsichord
rokopis / manuscript

DISASSO (2006) za dva saksofona
DISASSO for two saxophones
trajanje / duration: 12'
prva izvedba - first performance: 29.06.2006 - Grad Kromberk
Jean-Yves Formeau, saksofon / saxophone
Lev Pupis, saksofon / saxophone
Ed. DSS 1844

V TISTEM TRENUTKU POSTANKA (2006) za flavto, klarinet, trombon, tolkala, klavir, violo in violončelo
IN THE VERY MOMENT OF PAUSE for flute, clarinet, trombone, percussion, piano, viola and cello
trajanje / duration: 6'
prva izvedba - first performance: 30.07.2006 - Ljubljana
Ansambel za sodobno glasbo MD 7 / Ensemble for contemporary Music MD 7
Anamarija Tomac, flavta / flute
Jože Kotar, klarinet / clarinet
Uroš Polanc, trombon / trombone
Franci Krevh, tolkala / percussion
Luca Ferrini, klavir / piano
Katja Krajnik, viola / viola
Igor Mitrović, violončelo / cello
Dirigent / Conductor: Steven Loy
rokopis / manuscript

VČASIH SE ČAS ZGOSTI... (2007) za rog(ova)
SOMETIMES THE TIME THICKENS... for horn(s)
trajanje / duration: 7'
prva izvedba - first performance: 15.02.2007 – Ljubljana
Boštjan Lipovšek, rog
Sabina Magajne, rog
Ed. DSS 1910

HIP (2007) za sekstet klarinetov
JIFFY for clarinet sextet
trajanje / duration: 5'
prva izvedba - first performance: 21.09.2007 - Moskva
Slovenski sekstet klarinetov / Slovene Clarinet Sextet
Jože Kotar
Peter Kuder
Tomaž Kmetič
Janez Mazej
Franc Maček
Matjaž Emeršič
rokopis / manuscript

TWAIN (2008) za oboo in klavir
TWAIN for oboe and piano
trajanje / duration: 9'
prva izvedba - first performance: 03.04.2008 - Koper
Matej Šarc, oboa / oboe
Nina Prešiček, klavir / piano
Ed. DSS 2001

V PODOBAH TEMNE NOČI (2008) za klarinet in kontrabas
IN VISIONS OF THE DARK NIGHT for clarinet and double bass
trajanje / duration: 7'
prva izvedba - first performance: 15.05.2008 – Ljubljana
Mate Bekavac, klarinet / clarinet
Iztok Hrastnik, kontrabas / double bass
Ed. DSS 1923

OGLEDALO SANJ (2008) za pihalni kvintet
MIRROR OF DREAMS for woodwind quintet
trajanje / duration: 10'
prva izvedba - first performance: 08.10.2008 - Ljubljana
Pihalni kvintet Slowind / Slowind Woodwind Quintet
Aleš Kacjan, flavta / flute
Matej Šarc, oboa / oboe
Jurij Jenko, klarinet / clarinet
Paolo Calligaris, fagot / basoon
Metod Tomac, rog / horn
rokopis / manuscript

RELIGIOSO (2009) za godalni kvartet
RELIGIOSO for string quartet
trajanje / duration: 7'
prva izvedba - first performance: 04.04.2009 - Zagreb
Gudački kvartet "Sebastian" / "Sebastian" String Quartet
Andjelko Krpan, violina / violin
Korana Rucner, violina / violin
Nebojša Floreani, viola / viola
Zlatko Rucner, violončelo / cello
Ed. DSS 1961

VIOLAB (2009) za flavto, klarinet, trombon, tolkala, klavir, violo in violončelo
VIOLAB for flute, clarinet, trombone, percussion, piano, viola and cello
trajanje / duration: 9'
prva izvedba - first performance:17.07.2009 - Ljubljana
Ansambel za sodobno glasbo MD 7 / Ensemble for contemporary Music MD 7
Matej Zupan, flavta / flute
Jože Kotar, klarinet / clarinet
Mihael Šuler, trombon / trombone
Franci Krevh, tolkala / percussion
Luca Ferrini, klavir / piano
Katja Krajnik, viola / viola
Igor Mitrović, violončelo / cello
Dirigent / Conductor: Steven Loy
rokopis / manuscript

TOLMUNI (2009) za violončelo in klavir
POOLS for cello and piano
trajanje / duration: 7'
prva izvedba - first performance: 27.09.2009 - Bagno di Romagna
Andrej Petrač, violončelo / cello
Tomaž Petrač, klavir / piano
rokopis / manuscript

V GOZDU PREPLETENIH CEST (2009) za flavto, violo in kontrabas
ROADS INTERWOVEN IN THE WOODS for flute, viola and double bass
trajanje / duration: 9'
prva izvedba - first performance: 22.12.2009 - Ljubljana
Nataša Paklar Marković, flavta / flute
Ivan Vukčević, viola / viola
Zoran Marković, kontrabas / double bass
rokopis / manuscript

MINUTKA ZA RAG (2010) za flavto, violino, violo in violončelo
A MINUTE FOR RAG for flute, violin, viola and cello
trajanje / duration: 4'
prva izvedba - first performance: 05.02.2010 - Laško
Kvartet Libero / Libero Quartet
Marta Kuzmanovski Koberski, flavta / flute
Alenka Firšt, violina / violin
Kristian Kolman, viola / viola
Aleksandar Kuzmanovski, violončelo / cello
K.K. Edition 2010

SCHERZINO (2010) za klarinet in trobento
SCHERZINO for clarinet and trumpet
trajanje / duration: 4'
prva izvedba - first performance: 14.05.2010 - Banska Bystrica
Filip Brezovšek, klarinet / clarinet
Peter Firšt, trobenta / trompet
notografija / music engraving

MALA SALONSKA GLASBA (2010) za štiri violine
LITTLE LIGHT MUSIC for four violins
trajanje / duration: 4'
prva izvedba - first performance: 10.11.2010 – Celje
Jerica Kozole
Ina Pantner Volfand
Manca Prislan
Katarina Viher
notografija / music engraving

RAGTIME (2011) za kontrabas in klavir
RAGTIME for double bass and piano
trajanje / duration: 3'
prva izvedba - first performance: 20.06.2011 - Celje
Miha Firšt, kontrabas / double bass
Nataša Lazič, klavir / piano
notografija / music engraving

PET ZAPOVEDI (2011) za recitatorja, kitaro, violončelo in klavir
FIVE COMMANDMENTS for narrator, guitar, cello and piano
trajanje / duration: 40'
prva izvedba - first performance: 18.10.2011 – Celovec / Klagenfurt
Magda Kropiunig in / and Manfred Lukas-Luderer, dramska igralca / actors
Marco Tamayo, kitara / guitar
Igor Mitrović, violončelo / cello
Elisabeth Väth-Schadler, klavir / piano
rokopis / manuscript

PPPP (2011) a flavto in godalni kvartet
PPPP for flute and string quartet
trajanje / duration: 12'
prva izvedba - first performance: 13.11.2011 - Mičevec
Matej Zupan, flavta / flute
Gudački kvartet "Sebastian" / "Sebastian" String Quartet
Andjelko Krpan, violina / violin
Korana Rucner, violina / violin
Nebojša Floreani, viola / viola
Zlatko Rucner, violončelo / cello
rokopis / manuscript

ANIN VALČEK (2012) za violino in klavir
ANNA'S WALTZ for violin and piano
trajanje / duration: 3'
prva izvedba - first performance: 12.4.2012 - Celje
Ana Viher, violina / violin
Marjanca Ocvirk, klavir / piano
Mc. DSS 109

VZHODNA VRATA za šest kontrabasov (2012)

FAMILY RAG za kitaro, violino in klavir (2012)

HIP za kvartet saksofonov (2012)

NOSTALGIČNI VALČEK za violino in klavir (2013)


Edicije DSS / Publishing:

+386 (0) 1 241 56 62
+386 (0) 1 241 56 68
www.dss.si

Podzaložba Edicij DSS za Italijo, San Marino, Vatikan, Švico in Liechtenstein / Sub-Edition for Italy, San Marino, The Vatican City, Switzerland and Liechtenstein:

Pizzicato Verlag Helvetia
Albisstrasse 57
CH – 8134 Adliswil
www.pizzicato.ch

Find me on Facebook